Ik gebruik alleen de afdrukken dus zonder de onderschriften. Alle foto’s lopen in tijd en onderwerp door elkaar en krijgen daardoor een zekere anonimiteit. Foto’s die normaal niet samen op 1 pagina staan, worden nu wel naast elkaar getoond en geven elkaar hierdoor misschien een andere dimensie. De kijker vult het verhaal deels zelf in.

Tijd verandert ook de manier van kijken en fotograferen; nu meer in kleur, mat of glans, de mens achter de sportzwemmer, onder water enz..

Het uiteindelijke resultaat is nog in ontwikkeling. Misschien worden het lange aan elkaar verbonden ‘fotogordijnen’ die bestaan uit rijen foto’s door de jaren heen.
Op deze pagina alvast het startschot.